OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Ďakujeme...
 
 
 
 
Ďakujeme ľuďom, ktorí sa rozhodli pomáhať nášmu útulku, či už formou dobrovoľníctva, darovania potrieb pre psíkov alebo formou finančnej pomoci. Konkrétne sa chceme poďakovať Technickým službám mesta Partizánske, inštitúciám, ktoré nám dovoľujú uskutočnovať zbierky a v neposlednom rade sa chceme poďakovať aj ľuďom zo PsySOS, Psia Duša a obchodu Animal.

Ako nám môžete pomôcť?
 
Určite viete, že tá najlepšia pomoc je adopcia (aspoň dočasná, kým sa nenájdu noví majitelia, ktorí by si psíka osvojili). Ak si ale psíka vziať nemôžete, s radosťou a vďakou prijmeme aj inú pomoc, napríklad:
 
- stavebný materiál: drevo, pletivo, panelové bloky, tehly, unimobunky a pod.,
- sponzorský dar,
- tvorba propagačných materiálov: samolepky, letáčiky, plagáty a pod.,
- aktívne vyhľadávanie sponzorov,
- pomoc pri adoptovaní zvierat; dočasným ubytovaním akútnych prípadov po operácii alebo na čas do adopcie.